Zasady punktacji aktywności

Aktywność

Zasada punktowania

Liczba punktów

Dodanie mitu

Punktowane są tylko mity, które zostały zaakceptowane przez Moderatora i dopuszczone do publikacji

10 pkt

Weryfikacja mitu (komentarz obalający lub potwierdzający)

Punktowane są tylko wypowiedzi zaakceptowane przez Moderatora i dopuszczone do publikacji

25 pkt

Udostępnianie treści

Podzielenie się z dowolną treścią dostępną na portalu Pogromcy Mitów Medycznych za pomocą przycisków social share (facebook, nk, wykop)

5 pkt

Dodanie komentarza do bloga

Punktowane jest jedynie komentowanie jako Zalogowany Użytkownik. Nie będą punktowane komentarze

1pkt

Wypełnienie Quizu

Punkty przyznawane są jednorazowo za wypełnienie quizu

5 pkt

Poziomy użytkowników

Poziom Użytkownika

Liczba punktów

Początkujący

0-200

Średnio zaawansowany

201-500

Zaawansowany

501-1000

Profesjonalista

1001-1500

Ekspert

1501-2000

Super ekspert

Powyżej 2001

Odznaki:

Nazwa odznaki

Warunki przyznania

Łowca Mitów

Odznakę otrzymuje Użytkownik, który dodał przynajmniej 50 mitów. Liczone są tylko mity zaakceptowane przez Moderatora

Pogromca Mitów

Odznakę otrzymuje Użytkownik, który dodał przynajmniej 50 komentarzy weryfikujących mity. Liczone są tylko komentarze zaakceptowane przez Moderatora

MitoLog

Odznakę otrzymuje Użytkownik, który zalogował się przynajmniej 7 razy w ciągu ostatnich 7 dni.

Pionier

Odznakę otrzymuje pierwszych 100 Użytkowników portalu.

Komentator

Odznakę otrzymuje Użytkownik, który zostawił przynajmniej 4 komentarze do bloga w ciągu ostatnich 30 dni.

Debiutant

Odznakę otrzymuje każdy nowo zarejestrowany Użytkownik.

Ambasador

Odznakę otrzymuje Użytkownik, który udostępnił przynajmniej 50 treści za pomocą przycisków social share.

       
       
       
       
       
       
       

Więcej na temat Punktacji w Regulaminie Portalu.